Privacy & Cookies

Inleiding

Trauma Sensitive Yoga Nederland verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Trauma Sensitive Yoga Nederland en de door contact aanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College Bescherming Persoonsgegevens

Trauma Sensitive Yoga Nederland verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de Bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens

Trauma Sensitive Yoga Nederland behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Trauma Sensitive Yoga Nederland verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op Trauma Sensitive Yoga Nederland-nieuwsbrief en bij een bezoek aan Trauma Sensitive Yoga Nederland evenementen, en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Trauma Sensitive Yoga Nederland dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u uzelf hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mailbericht of Trauma Sensitive Yoga Nederland hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar esther@traumasensitiveyoganederland.comof Trauma Sensitive Yoga Nederland, naw. Trauma Sensitive Yoga Nederland verstrekt geen Persoonsgegevens aan derden.

Cookies

De website www.traumasensitiveyoganederland.complaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Trauma Sensitive Yoga Nederland beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Trauma Sensitive Yoga Nederland na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De cookies zijn nodig om de meest optimale gebruiksbeleving te realiseren voor haar bezoekers. Trauma Sensitive Yoga Nederland gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een apparaat of individu.

Beveiliging

Trauma Sensitive Yoga Nederland heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van Trauma Sensitive Yoga Nederland zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Trauma Sensitive Yoga Nederland kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van u gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Wilt u naar aanleiding van dit privacybeleid een vraag stellen of wilt u gewoon meer informatie over iets dat u gelezen hebt? Vul dan ons contactformulier in of email direct naar esther@traumasenstiveyoganederland.com

Trauma Sensitive Yoga Nederland
is onderdeel van BESIDE Consulting B.V.
Nieuwe Gracht 86 ZW
2011 NK  Haarlem

Email voor algemene vragen naar: info@traumasensitiveyoganederland.com