Welcome to Trauma-Sensitive Yoga Nederland|info@traumasensitiveyoganederland.com

PTSS

Bridging Body and Mind…

Posttraumatic stress disorder (PTSD) is defined by the experience of a traumatic event followed by the development of four clusters of symptoms, including intrusive symptoms (e.g., memories, nightmares, dissociation), avoidance symptoms (e.g., avoidance of memories or cues that are reminders of the traumatic experience), negative alterations in mood or cognition, and increased arousal or reactivity. [...]

Terug in je kracht met Trauma Sensitive Yoga

“Trauma sensitive yoga is specifiek ontwikkeld voor mensen met een posttraumatische stressstoornis of mensen met een zogenaamd ontwikkelings- en complex trauma als gevolg van langdurige blootstelling aan traumatische ervaringen binnen het gezin of binnen een relatie”, vertelt Esther, oorspronkelijk counselor en psychotherapeut, gedreven. “Zij krijgen op een bepaald moment in hun leven vaak last van [...]

Go to Top